SROI

Wat is social return?

Voor ‘Social Return’ of ‘Social Return on Investment (SROI)’ bestaan meerdere definities en is vaak meerdere uitleg mogelijk. Binnen het kader van onze stichting en dienstverlening verstaan wij onder Social Return het begrip dat de overheid hanteert:

'Social Return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.'

De centrale overheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'Social Return' als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen boven de € 250.000,- in het contract staat dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
Gemeenten kunnen de concrete invulling voor Social Return naar eigen inzicht vormgeven. Ook de aanbestedingsdrempel ligt lokaal vaak lager dan de genoemde € 250.000,-.

 

Wat houdt Social Return concreet in?

De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan Social Return besteden. Dit kan door mensen uit 'de doelgroep' een arbeidsplaats aan te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleidingen aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Het beleid hiervoor is nog volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de gemeente is er meer of minder ruimte voor een eigen inbreng. Er zijn talloze mogelijkheden om op een creatieve manier invulling te geven aan deze contractvoorwaarde. Stichting Social Return brainstormt graag met u mee over de mogelijkheden binnen uw organisatie.

 

Wat is voor een bedrijf de meerwaarde van Social Return?

De meerwaarde voor het inzetten van Social Return hangt af van hoe het bedrijf er zelf mee omgaat. Hier een aantal voordelen die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn: * Het levert publiciteit op; een maatschappelijk gezicht * Het biedt medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen * Het brengt diversiteit in de organisatie en schept zodoende nieuwe inzichten * Het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk * Het opnemen van SROI in de bedrijfsvoering levert rendement op *