Onze filosofie

Binnen de schoonmaakbranche is PM-Wasservice uniek, dus onderscheidend. PM-Wasservice richt zich voornamelijk op voertuigen waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen onze methode en die van een traditionele schoonmaak (wasstraat).

Wat is onze markt? We richten ons op bedrijven binnen de automotive markt. Voornamelijk op die bedrijven en instellingen die duurzaamheid op de agenda hebben staan en die anticiperen op de participatiewet. PM-Wasservice richt zich voornamelijk op bedrijven met een wagenpark. Voor deze bedrijven is het wassen zonder water een juiste invulling.

 

Voordelen: flexibele inzet, kostenbesparend, tijdbesparend, MVO en een beter resultaat.

 

Door de goede werking van het product en de manier van dienstverlening zijn we onderscheidend.

PM-Wasservice heeft als doel om ‘medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt’ een passende werkplek aan te bieden. Zij verrichten de werkzaamheden onder toezicht van een ervaren werkleider. Voor de opdrachtgever is dit een invulling van zijn SROI (social return of investment) of Product, People, Profit (PPP). 

 

Perspectief

De concurrentie en de prijsdruk in de schoonmaakbranche neemt toe. Oorzaak hiervan is het economisch klimaat, maar ook het feit dat de markt niet meer groeit. Opdrachtgevers vragen aan de schoonmaakbedrijven scherpere tarieven en draaien de schoonmaakfrequentie terug. Sinds het tweede kwartaal van 2012 stijgt de omzet weer en ditzelfde jaar werd afgesloten met een omzetstijging van 1,1%. Ook de prijzen stijgen, mede als gevolg van de cao-loonaanpassing. In 2013 is er een beperkte marktgroei geweest van maar 1%. De orderportefeuilles zijn nog beperkt en de vraag is onvoldoende. De branche zal hierop moeten anticiperen door kritisch te kijken naar de kosten en zal manieren moeten vinden om de efficiëntie te verhogen.

De schoonmaakbranche kenmerkt zich ook door actief te blijven in innovatie van de dienstverlening. Nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan vooral aan de inkoop- en ontwikkelzijde van nieuwe producten en diensten. Nieuwe contractvormen ontstaan om zodoende het werk efficiënter te kunnen verrichten.

Op de bovenstaande bevindingen is PM-Wasservice koploper in de innovatie, dienstverlening, samenwerkingsvormen en nieuwe producten.

In de dienstverlening zie je dat niet-geschoolde arbeid steeds meer ingevuld gaat worden door ‘medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt’ en het alternatief kunnen zijn op de Oost-Europese arbeiders.

Er wordt steeds meer verlangt van de overheid dat opdrachten worden ingevuld met een percentage van de doelgroep ‘medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt’.

 

Doelstelling

Onze doelstelling is binnen 5 jaar een kwalitatief hoogstaand dienstverlenend MVO bedrijf te zijn die in zijn hoedanigheid de grootste is van Nederland. Mede door de participatiewet die van kracht wordt in 2015 is dit als dienstverlening haalbaar.