MVO

Wat is MVO?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

PM-wasservice is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. Iedere bedrijfsbeslissing die PM-wasserivce neemt is een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten van MVO en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elk bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dit kunnen medewerkers en klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in zijn algemene zin.

PM-wasservice is van mening dat MVO niet alleen gaat over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

MVO:

  • PM-wasservice en MVO creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P's.
  • PM-wasservice en MVO speelt een rol in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
  • PM-wasservice en MVO betekent dat een (potentieel) bedrijf afwegingen moet maken tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties zoals PM-wasservice er één van is.
  • PM-wasservice en MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.